Aloys

Aloys

Een gedicht geïnspireerd door de film Aloys door Ruben Wissing. Mist valt over Zürich. Ik kijk om me heen, maar ik zie niets dan leegte, Leegte in haar, leegte in de mensen om me heen, Mensen die ik verafschuw, hun gedragscodes en sociale prestatiedrang, Met hun zieke web van leugens, met hun zogenaamde interesse in […]

Lees verder